Innovationssystem Gotland är ett spännande exempel på hur man kan bedriva lyckad samverkan, i det här fallet mellan akademin, hälso- och sjukvården och Science Park Gotland. Region Gotland har ingen upparbetad forskningsverksamhet och många anställda har idéer på innovativa arbetssätt och har uppskattat att få chansen att arbeta tillsammans med forskare på universitetet på deltid. Samverkan uppstår när universitetet samarbetar med en extern part på lika villkor.

Projektet Innovationssystem Gotland har drivits av Uppsala universitet, Region Gotland och Science Park Gotland med medel från den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och från Region Gotland.

Innovationslotsar hittade idéerna

Inom projektet har det funnits två innovationslotsar som har arbetat med uppsökande verksamhet för att identifiera anställda inom hälso- och sjukvården som har idéer som kan bli forskningsstudier, verksamhetsutveckling eller nya företag. Pandemin har så klart satt käppar i hjulet för den uppsökande verksamheten liksom tillgången till personalen som varit mycket underbemannad. Trots detta har projektet identifierat drygt 80 olika idéer från ett 60-tal anställda.

Matchning av forskare och praktiker

Anna Sarkadi, professor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, har varit senior rådgivare till projektet och hjälpt till att matcha de anställda med en forskningsidé med rätt forskare på universitetet. Det hela har resulterat i hela åtta forskningsförstudier som fått finansiering av projektet. Forskningsstudierna handlar om vitt skilda perspektiv på hälso- och sjukvård:

  • Omställningen av hälso- och sjukvården mot god och nära vård.
  • Hur kan vi öka fysisk aktivitet hos personer med låg socioekonomisk status?
  • Hur kan man förebygga (framför allt) mäns sexualiserande våld och tvång?
  • Strukturell hjärnavbildning hos personer med Alzheimers.
  • Hur kan sömnmätare användas i kliniskt arbete vid sömnutredning?
  • Fysioterapeutiska insatser i skolmiljön – identifiera tidiga riskbeteenden.
  • Upplevelser och önskemål av vård, intervjuer med barn med autism och deras familjer.
  • Verksamhetsnytta vid införandet av ett Patient Data Management System (PDMS) på intensiven på Visby Lasarett.

Som en del i Innovationssystem Gotlands resultatredovisning har denna längre video tagits fram och publicerats på youtube som beskriver processen och modellen som använts. Videon bjuder på en hel del samverkansinspiration för dig som också samverkar eller är nyfiken på att testa på samverkan.