Charlotte Borg Skoglund vid institutionen för medicinska vetenskaper, psykiatri, har tillsammans med Martina Nelson skrivit boken Adhd på jobbet: om forskning, hjärnan och strategier. De menar att med rätt kunskap och anpassning behöver adhd inte vara ett hinder i yrkeslivet. Boken kom ut hösten 2022. Den vänder sig till personer med adhd, men också till arbetsgivare, chefer, HR-personal med flera.

Li Bennich-Björkman, vid statsvetenskapliga institutionen och institutet för Rysslands- och Eurasienstudier, har fokuserat på järnridån utan h i sin bok Bakom och bortom järnridån: de sovjetiska åren och frigörelsen i Baltikum och Ukraina. Här granskar hon maktens och motståndets strukturer och berättar hur relationerna mellan centralstaten i Moskva, de lokala kommunistpartierna och den lokala intelligentian påverkade Baltikums och Ukrainas vägar till demokrati. Boken kom ut i november 2022.

När vi nu ändå är ute och reser litterärt. Hösten 2022 kom Handbok för medborgare i universum ut. Handbokens jordiske redaktör, Ulf Danielsson vid institutionen för fysik och astronomi, har skrivit förord och kommenterar texten.

Vill du rädda världen på arbetstid och vara med och driva på en hållbar förändring oavsett din roll eller plats i hierarkin på ditt företag eller organisation? Då finns en handbok även för dig! Bokens titel är Odla idéer: från idé till action med Sustainability Sprint-metoden - en handbok i hur du får hållbara idéer att växa snabbt. Linda Fragner, en av bokens författare, har studerat ekonomi vid Uppsala universitet.

Rasism har stora konsekvenser för våra livsvillkor och för samhällets demokratiska grund. Men rasism är inte en naturordning utan ett politiskt problem som kan påverkas och på sikt åtgärdas. Det hävdar författarna Edda Manga, Mattias Gardell, Alireza Behtoui, René León Rosales och Alexander Ekelund i boken Att mäta rasism. Mattias Gardell är verksam vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism. Edda Manga har viss anknytning till vår institution för idé- och lärdomshistoria (och Mattias Gardell – de är gifta).

Avslutningsvis åter till hjärnan. Redan 2012 kom Marcus Näslunds bok Verklighetens kvadratrötter: vad den där matematiken faktiskt används till. Marcus Näslund var matematikstudent vid vårt universitet när han skrev den. Syftet var att ge matematiken, ett ämne som många ser som onödigt och tråkigt och andra fascinerats av i tusentals år, upprättelse. Boken vänder sig till såväl gymnasieelever som mattelärare. Under 2023 släpps hans novellsamling En Summa av Ögonblick. Novellerna beskriver olika historiska matematiska upptäckter och hur annorlunda vårt samhälle blivit om historien varit en smula annorlunda.