Ulrika Ljungman, chef för universitetsförvaltningens avdelning för uppdragsutbildning, berättar om den positiva responsen från institutionerna.

– Vi startade vår rundvandring i maj 2022 och har hittills besökt tre fjärdedelar av universitetets institutioner. Det är väldigt roligt att de vill träffa oss och tala om dessa frågor.

Huvudsyftet med turnén är att få en direktkontakt med alla universitetets institutioner, prefekter och studierektorer.

– Vi vill lägga grunden för ett gott samarbete med institutionerna och skapa en dialog om möjligheter och motivation för kommande uppdragsutbildningar. Det är viktigt att alla institutioner känner till att om de har planer på att genomföra uppdragsutbildning är det lätt att få hjälp av oss. Vi är en resurs för hela universitetet.

En bred och djup kompetens

Endast ett fåtal institutioner arbetar regelbundet med olika uppdragsutbildningar. De vanligaste frågorna som kommer in handlar om hur man startar en uppdragsutbildning.

– Det finns ett intresse inom institutionerna, men ofta saknas en del kunskap om hur man praktiskt kommer igång med processen. De har inte alltid möjlighet eller tid att hålla ihop allt kring en uppdragsutbildning.

Många har också frågor om vad avdelningen för uppdragsutbildning kan hjälpa till med, externa kontakter, om det finns tid och resurser att göra marknadsundersökningar, söka upp potentiella köpare av uppdragsutbildning, med mera.

– Vi har bred och djup kompetens att planera, marknadsföra, förhandla och avtala, genomföra, administrera och följa upp uppdragsutbildningar. Vi genomför ett 60tal kurser och program inom ett brett spektrum av ämnesområden varje år.

Det viktiga externa nätverket

Ulrika Ljungman framhåller det breda spektrum av externa kontakter, framför allt inom offentlig sektor, de sitter på.

– Vi bevakar arbetsmarknadens utbildningsbehov och kommunicerar universitetets utbud av utbildning för yrkesverksamma. Vi har också möten med externa uppdragsgivare, men då har vi oftast en konkret förfrågan att arbeta utifrån.

Att skapa en uppdragsutbildning är ofta komplext och det krävs en hel del arbete tillsammans med externa parter för att hitta matchningen mellan utbildningsbehov på arbetsmarknaden och de ofta begränsade lärarresurserna ute på institutionerna.

– Det innebär alltid ett risktagande innan man vet om nya kurser kommer att ”flyga”. Dagens begränsade ekonomiska förutsättningar och tidsbris, både på institutionerna och hos oss på universitetsförvaltningen, gör det också svårare att jobba proaktivt, men många är ändå positiva till att genomföra uppdragsutbildning de närmaste åren.

Många nya idéer

Arbetet med institutionerna har resulterat i en närmare och mer personlig kontakt med prefekter och studierektorer på institutionerna. Man har även skapat en första kontakt med flera institutioner man inte samarbetat med tidigare.

– Vi har samlat på oss över hundra idéer till kurser som Uppsala universitet eventuellt skulle kunna erbjuda som uppdragsutbildning, om behovet finns på arbetsmarknaden. Många institutioner har en eller flera kurser som kan kortas eller delas upp och levereras som uppdragsutbildning. Vi kommer att återkomma till institutionerna varje år, och det blir ju mer frekvent i de fall vi tillsammans med institutionen går vidare och utvecklar en kursidé.