Universitetet har en rekommendation att alla anställda minst vart femte år ska genomföra en brandskyddsutbildning med en teoretisk och en praktisk del. Brandskyddsutbildningen är en del av det systematiska brandskyddsarbetet som alla organisationer ska bedriva.

Den teoretiska delen består av en webbutbildning i medarbetarportalen som tar cirka en halvtimme. Den praktiska delen tar cirka en timme och genomförs för närvarande utomhus i en kontrollerad miljö.

Praktisk brandskyddsutbildning innebär i klartext att man lär sig använda en brandsläckare. De flesta av oss har nog aldrig använt en brandsläckare, därför kan förstås vara bra att öva i lugn och ro.

– Den praktiska brandsskyddsutbildningen är för att man ska känna sig trygg med att använda brandsläckare, säger Joakim Ohldén, säkerhetssamordnare vid universitetsförvaltningen. Utbildningen ger också underlag för att bättre kunna bedöma om man kan släcka en brand själv med brandsläckare utan fara för en själv.

Larma, varna och eventuellt släcka

Vid en eventuell brand är det myndigheten och den personal som är på plats som har ansvar fram till att räddningstjänsten är på plats. I det ingår att - om det är möjligt utan att riskera någons liv - att försöka släcka branden.

– Det är i det läget vi har brandsläckarna till vår hjälp. Men jag måste betona att det inte finns något krav på att försöka släcka. Däremot ska man alltid larma räddningstjänsten och varna människorna i närheten.

– Men jag tror att alla nog vill vara med och rädda liv. Och också rädda forskningsresultat och byggnader för att underlätta så att vi snabbt ska kunna fortsätta verksamheten efter en brand. Den praktiska brandskyddsutbildningen ökar dramatiskt våra chanser att minimera skadorna av en brand.

Populär utbildning

Det brukar vara många som anmäler sig till den praktiska brandskyddsutbildningen.

– Det finns ett stort intresse, medarbetarna vill gå kursen. Nu efter pandemin finns det också ett uppdämt behov eftersom utbildningen varit pausad. Man har ju nytta av kursen privat också.

I skrivande stund kan man anmäla sig till den praktiska brandskyddsutbildningen den tionde, elfte eller tolfte oktober 2023.

Ett vanligt fel vi gör vid brand

Ett av de vanligaste felen vi gör vid en brand är att vi inte agerar på de signaler vi får och att vi inte utrymmer tillräckligt fort vid brandlarm.

– För ett tag sedan hade vi till exempel ett gaslarm på Ångström. Studenter som fanns i lokalerna uppfattade ingen fara och satt därför kvar. Det finns även exempel där anställda stängt dörren till sitt kontor och fortsatt jobba när brand- och utrymningslarmet ljuder, vilket är förknippat med livsfara.

Digital släcksimulator i framtiden

I framtiden planeras den praktiska brandskyddsutbildningen också att kunna genomföras med hjälp av en digital släcksimulator. Det innebär att man har en fysisk brandsläckare som med hjälp av en laser kan simulera släckning av en brand på en skärm.

– Det här ger oss flera fördelar. Vi kan göra den praktiska brandsskyddsutbildningen mer tillgänglig för institutioner genom att brandskyddsombuden – efter en utbildning – själva kan hålla den praktiska brandskyddsutbildningen.

Vid varje institution eller motsvarande ska prefekterna ha utsett ett brandskyddsombud som bland annat hjälper till med det systematiska brandskyddsarbetet.

– Med den digitala släcksimulatorn kan vi också simulera olika brandscenarier i våra lokaler, det gör att utbildningen kan anpassas till verksamheten på ett bättre sätt.

Den digitala släcksimulatorn planeras vara igång under 2024.