Starten blev krävande med anledning av coronapandemin som ju påverkade oss alla i grunden. Men intendenturen var givetvis på plats, ”business as usual”. Det är just det som genomsyrar intendenturen på Rudbecklaboratoriet: service i första hand och en tillgänglighet för verksamhetens bästa.

Viktig länk med unik bredd

Rudbecklaboratoriet har en unik bredd, den sträcker sig från sjukhusets kliniska verksamhet, till preklinisk forskning på högsta internationella nivå inom kärlbiologi, cancer, demens, endokrinologi, hematologi, immunologi, reumatologi, kvinnor och barns sjukdomar m.fl. Här gäller det att anpassa intendenturen efter dessa verksamheters olika behov som samsas på gemensamma ytor.

De kliniska institutionerna vid Rudbecklaboratoriet utgör en viktig länk mellan sjukhuset och universitetets verksamheter, med både patienter och forskning i fokus. Vid Rudbecklaboratoriet så utgör studenterna på grundutbildningen en mindre grupp, men de ökar periodvis i antal och det sätter ibland huset på prövning.

Anpassade lokaler

Rudbecklaboratoriet erbjuder ett modernt uppehållsrum för studenterna och seminarierum med behovsbokning. Hyresvärden för Rudbecklaboratoriet är Fastighet och service Region Uppsala och kopplingen till sjukhuset har öppnat upp en möjlighet att göra något för studenterna. Tillsammans med Matts Olovssons, prodekan för utbildning vid medicinska fakulteten och överläkare vid kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset samt byggnadsavdelningen, kommer ett rum för tysta läsplatser att upprättas på sjukhuset.

Behovet av just läsplatser för studenter som håller till på sjukhuset är väldigt stort. Jag ser med förväntan fram emot att detta rum påbörjas med under våren. Det kan ses som bara ett rum men jag ser det som en förtydligad länk mellan Rudbecklaboratoriet, sjukhuset och utbildning av framtidens vårdpersonal.

Tack för tio excellenta år

Avslutningsvis vill jag passa på och tacka intendent Annemarie Ljungberg för tio excellenta år och för alla enastående insatser som hon gjort för Rudbecklaboratoriet tillsammans med intendenturen. Nu går hon i pension för nya äventyr söderut i Europa. Jag välkomnar vår nya intendent Henrik Ortsäter som har många år av erfarenhet från universitetet, ledningsarbete samt servicefunktion som spindeln i nätet för att föra forskningen framåt. Jag och intendenturen är övertygade om att Henrik blir en bra person som kommer att bära Annemaries arv vidare med service i fokus och samtidigt skapa nytt för Rudbecklaboratoriet. Jag kan nästan inte vänta på framtiden!