Preliminär dagordning på konsistoriet den 20 juni 2023:

 • Adjungering vid konsistoriets möten (beslut). Föredragande: ordföranden.
 • Rektors promemoria (information, diskussion). Föredragande: Anders Hagfeldt
 • Regeringens beslut om kortade mandatperioder (beslut). Föredragande: ordföranden.
 • Återrapport: Publikationer och citeringar (information). Föredragande: Anders Hagfeldt.
 • Justerat takbelopp 2023 (beslut). Föredragande: Daniel Gillberg.
 • Verksamhetsplan 2024 (beslut). Föredragande: Daniel Gillberg.
 • Arbetsordning för UU: revidering UFV 2017/95 (beslut). Föredragande: Caroline Sjöberg.
 • Delegationsordning inträde som rektor (beslut). Föredragande: Caroline Sjöberg.
 • Upphävande kommunikationspolicy (beslut). Föredragande: Caroline Sjöberg.
 • Utseende av vice ordförande i konsistoriet till och med 2024-09-30 (beslut). Fördragande: ordföranden.
 • Förtroenderådet – sammansättning (beslut). Föredragande: Caroline Sjöberg.
 • Personalansvarsnämndens sammansättning (beslut). Föredragande: ordföranden.
 • Utseende av ledamöter i konsistoriets revisionsutskott (beslut). Föredragande: ordföranden.
 • Utseende av ledamöter i riskutskottet (beslut). Föredragande: ordföranden.
 • Sammanträdestider 2024 (beslut). Föredragande: ordföranden.
 • UU Invest AB (beslut). Föredragande: Per Abrahamsson.
 • Borbos Erik Hanssons stiftelse (beslut). Föredragande: Caroline Sjöberg.
 • Oscarspriset (beslut). Föredragande: Anna Singer.
 • Björkénska priset (beslut). Föredragande: Björn Hellman.
 • Presentation: Säkerhetsavdelningen (information). Föredragande: Fredrik Blomqvist.
 • Meddelanden (information).