Preliminär dagordning på konsistoriet den 16 november 2023:

 • Rektors promemoria (information, diskussion). Föredragande: Anders Hagfeldt
 • Rapport från konsistoriets riskutskott (information). Föredragande: ordföranden
 • Rapport från konsistoriets revisionsutskott (information). Föredragande: Elisabeth Dahlin
 • Rekrytering av internrevisionschef (beslut). Föredragande: ordföranden
 • Internrevisionens rapport: Uppföljning av institutionsgranskningar genomförda 2019-2021 (beslut). Rapport och rekommendationer, föredragande: Sven Jungerhem. Rektors yttrande, föredragande: Caroline Sjöberg
 • Internrevisionens rapport: Institutionsgranskningar- sammanfattande rapport (beslut). Rapport och rekommendationer, föredragande: Sven Jungerhem. Rektors yttrande, föredragande: Caroline Sjöberg.
 • Uppföljning av IT-incident (information). Föredragande: Fredrik Blomqvist, Måns Östring
 • Budgetproposition 2024 samt uppföljningsrapport 2023 (information). Föredragande: Daniel Gillberg
 • Uppdrag att göra justeringar i medelstilldelningen (beslut). Föredragande: Daniel Gillberg
 • Beredning av verksamhetsplanen för Uppsala universitet (diskussion). Föredragande: Daniel Gillberg
 • Instruktion för valberedning till Uppsala universitet Invest AB (beslut). Föredragande: Per Abrahamsson
 • Utseende av valberedning, Uppsala universitet Invest AB (beslut). Föredragande: ordförande.
 • Uppföljningsyttrande till UKÄ (information). Föredragande: Caroline Sjöberg.
 • Meddelanden (information)
 • Nobelprispresentationer (information):
  • Fysiologi eller medicinpriset: Anna-Karin Olsson
  • Fysikpriset: Nicusor Timneanu
  • Kemipriset: Anders Hagfeldt
  • Litteraturpriset: Paula Henriksson
  • Fredspriset: Mohammad Fazlhashemi
  • Ekonomipriset: Peter Fredriksson