Preliminär dagordning på konsistoriet den 14 december 2022:

 • Rektors promemoria (information, diskussion). Föredragande: Anders Hagfeldt.
 • Rapport från konsistoriets revisionsutskott (information). Föredragande: Gunnar Svedberg.
 • Internrevisionsrapport: Dataskyddsarbete GDPR (beslut). Föredragande: Sven Jungerhem
 • Internrevisionsrapport: Bisysslor (beslut). Föredragande: Sven Jungerhem.
 • Arbetsordning för riskutskott (diskussion, beslut). Föredragande: Caroline Sjöberg.
 • Budgetproposition 2023 och återrapport beslut om kompletterande VP 2023 (information). Föredragande: Daniel Gillberg.
 • Budgetunderlag 2024-2026 (diskussion). Föredragande: Daniel Gillberg.
 • Campus Gotland: utredning (information). Föredragande: Christer Waldenström.
 • Antagningsordning och föreskrifter för betyg inom utbildning på forskarnivå (beslut). Föredragande: Caroline Sjöberg.
 • Ledamöter i direktionen för Prins Gustafs stiftelse (beslut). Föredragande: Caroline Sjöberg.
 • Strategisk kompetensförsörjning, presentation från tre fakulteter (information). Föredragande:
 • Anders Arweström Jansson, Karin Forsberg Nilsson och David Håkansson
 • Meddelanden (information)