Uppsala universitets styrelse, konsistoriet, vill göra följande uttalande:

Konsistoriet välkomnar debatt. Studenter och lärare ska fritt, såvida de inte allvarligt stör undervisningen eller medför fara, kunna ge uttryck för olika ståndpunkter inom ramen för gällande regelverk och vår tradition av akademisk frihet.

På mötets agenda fanns också internrevisionens institutionsgranskningar, en uppföljning av IT-incidenten tidigare i år och justeringar i verksamhetsplanen efter budgetpropositionen, med anledning av regeringens beslut om ingenjörspaketet.

Konsistoriet fick dessutom presentationer av årets nobelpris.