I sammanställningar över Sveriges främsta tonsättare brukar Hugo Alfvén vara med. Hans musik tillhör den sena nationalromantiken och han skrev över 200 verk, bland annat symfonier, körarrangemang, sånger och rapsodier. Idag kanske hans körverk och sånger är mest levande. En sökning på Spotify visar att Hugo Alfvéns musik har knappt 70 000 lyssnare i månaden.

I oktober ges tre konserter och en introduktionsföreläsning vid Uppsala universitet med anledning av jubileet.

Koppling till Uppsala universitet

Hugo Alfvén var från 1910 fram till sin pension 1939 director musices vid Uppsala universitet. Director musices är en titel vid Uppsala universitet som går tillbaka till 1620-talet. Director musices är dirigent och konstnärlig ledare för Kungliga Akademiska kapellet, Uppsala universitets symfoniorkester.

Under sina år på universitetet var han också konstnärlig ledare för kören Orphei Drängar och en period även för kören Allmänna Sången.

Hugo Alfvén är också en av de som haft tjänstebostad via universitet. Han bodde först i Linneanum. Efter en donation kunde byggnaden Musicum byggas med repitionslokaler och tjänstebostad för director musices. Hugo Alfvén flyttade in 1930 och var den första att använda tjänstebostaden.