I universitetets avtalsdatabas under rubriken "Personal" finns information om alla upphandlade leverantörer, samt prisvillkor. Här finns också stöddokument och en mall för att enkelt kunna göra avrop.

Varje institution/motsvarande måste nämligen själv välja vilken leverantör, bland dessa upphandlade, som bäst kan tillgodose de behov man har, och göra avrop utifrån de tilldelningskriterier som står i avtalen.

Avropsavtal tecknas sedan mellan vald leverantör och institutionen/motsvarande. Avropet sker en gång per år och varje avropsavtal måste också diarieföras.

Priserna är fastställda och justeras årligen, på leverantörens begäran, utifrån ett fastställt index.

Flera av leverantörerna har egen lokal, om det inte skulle finnas lämpligt utrymme för att utföra tjänsten vid institutionen eller avdelningen.

Ramavtalen löper fram till 2017-11-15 med möjlighet att förlänga ett år i taget, dock som längst till 2019-11-15.

Frågor?
Kontakta ansvarig upphandlare Roger Åhrberg, roger.ahrberg@uadm.uu.se