-  Jag ser fram emot att arbeta med de nya ledamöterna, det finns många utmaningar i vår omvärld och universiteten har en viktig roll, säger rektor Eva Åkesson.

Konsistoriet – universitetets styrelse – består av 15 ledamöter inklusive ordförande. Majoriteten av ledamöterna utses av regeringen. Universitetets rektor är fast ledamot i konsistoriet. Dessutom ingår tre ledamöter som utses av lärarna vid universitetet och tre ledamöter som utses av studenterna. Personalorganisationerna utser varsin företrädare som har närvaro- och yttranderätt.

Gudmund Hernes är professor emeritus i sociologi vid universiten i Bergen och Oslo, författare och tidigare politiker och statsråd för Arbeiderpartiet. Han var Norges utbildnings- och forskningsminister 1990-1995, hälsominister 1995-1997 och är nu adjungerad professor vid handelshögskolan BI i Oslo. Han är en framstående forskare, medlem i den norska vetenskapsakademien, och bland annat författare till boken ”Makt og avmakt: En begrepsanalyse” som utsetts till en Norges av 25 viktigaste bidrag till sociologin.

Gudmund Hernes kommenterar sitt nya uppdrag:

-    Uppsala är Skandinaviens äldsta och kanske främsta universitet, när det gäller allt från forskningsbidrag till studentliv. Och att få följa det på nära håll blir en väldigt spännande utmaning.

Vilka viktiga utmaningar har ett universitet som Uppsala?

-    Att främja universitets klassiska uppdrag; friheten att få studera det man vill, friheten att kunna undervisa efter sin egen övertygelse och friheten att forska utifrån intresse. Det uppstår i mötet mellan överföringen av kunskap och inhämtandet av nya vetenskaper. Samhället har lång erfarenhet av att ett fritt sökande efter sann kunskap ger avkastning för mänsklig välfärd och behärskning  - inget är så praktiskt som en god teori.

-    Men universiteten är under ökat tryck. I många länder och från många håll förs det som skulle kunna kallas en ny kamp mot upplysningstiden: forskningens resultat förnekas, vetenskapens procedurer skyfflas åt sidan och på flera ställen försämras finansieringen.

-    Till sist: Respekten för fakta, för de regler som gäller argumentation och prov, och för den allmänbildning som universitetsstudier ger, behöver den typ av kraftigt försvar som Uppsala ger.

Vad tror du dina tidigare erfarenheter kan betyda för ditt nya uppdrag?

-    Jag har ett helt livs erfarenhet av universitet från insidan, som student och professor i både Norge och andra länder. Jag har också arbetat med universitetens villkor i flera länder. Jag tar mig an det här uppdraget med stor lust att lära, och jag gläder mig över samarbetet med rektor Eva Åkesson, den personal och de studenter som har lyft Uppsala till en världsinstitution, och över lagarbetet i konsistoriet.

-    Slutligen är min viktigaste erfarenhet ändå den här: att några av mina starkaste kickar i livet har jag fått av de frågor som andra forskare ställer och svaren de ger.

Externa ledamöter:

Gudmund Hernes, professor emeritus, f.d. statsråd, Oslo, ordförande

Ulla Achrén, ekon. mag, förvaltningsdirektör, Åbo

Henrik Berggren, fil. dr, författare, Stockholm

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Bromma

Uli Hacksell, professor, verkställande direktör, Tampa, USA (tidigare ledamot)

Sylvia Schwaag Serger, adj. professor, direktör, Malmö

Gunnar Svedberg, professor, Stockholm (tidigare ledamot)

Johan Wall, civ. ing., verkställande direktör, Stockholm (tidigare ledamot)

 

Interna ledamöter:

Lisa Ekselius

Roland Roberts

Sven Widmalm

Shirin Ahlbäck Öberg (suppleant)

 

Tre studentledamöter utses senare av studentkårerna och Doktorandnämnden och tillträder 1 juli.