Vilka kunskapstillgångar finns i ditt forskningsprojekt? Och vad krävs för att skapa mesta möjliga värde av de tillgångar du skapar?
I den här kursen får du en översikt över olika typer av immateriella rättigheter och hur de kan användas för att du ska få kontroll över användningen av dina resultat och öka möjligheterna för att de kommer till nytta i samhället. Du får även testa metoder för att hitta användbar information från patent inom ditt forskningsområde och verktyg som hjälper dig att kunna presentera en lösningsidé eller ett projekt på ett intresseväckande sätt.

Kursen består av fyra halvdagsseminarier under perioden 23 mars – 20 april och är öppen för doktorander och forskare från universitetets samtliga vetenskapsområden. För doktorander är kursen poänggivande och motsvarar 3 hp i forskarutbildningen. Övriga deltagare får ett kursintyg.

På kursen medverkar affärs- och IP-rådgivare från UU Innovation och experter från Patent- och registreringsverket, PRV.