Det projekt som pågår sedan hösten 2018 med att förbereda för etableringen av den nya universitetsgemensamma IT-verksamheten fortsätter sitt arbete några månader till. Just nu pågår arbetet att ta fram en finansieringsmodell och med att identifiera de medarbetare som kommer att ingå i avdelningen för universitetsgemensam IT. IT-verksamheten vid universitetet fortsätter i den nuvarande organisationsstrukturen under våren.

 - Det är viktigt att Lisbet Holmberg Stark direkt får en god inblick i hela universitetets verksamhet, säger universitetsdirektör Katarina Bjelke. De första veckorna kommer Lisbet därför att ägna mycket tid åt universitetets campusområden i Uppsala och i Visby. Att lära känna och sätta sig in i hela universitetets IT-verksamhet ligger högst på hennes prioriteringslista.

Lisbet Holmberg Stark kommer att ha en arbetsplats i Segerstedthuset, på plan 4. 

Inbjudan till informationsmöte om universitetsgemensam IT-verksamhet den 23/4 kl. 10-11 för alla intresserade, och i synnerhet berörda IT-medarbetare.

Mer information

Läs mer om projektet, tidsplan och frågor och svar

Läs tidigare nyhet om rekryteringen av Lisbet Holmberg Stark