De behov av forskningsinfrastruktur som identifieras kommer först att prioriteras på områdesnivå, sedan görs en universitetsövergripande prioritering. Därefter fattar rektor beslut om vilka behov av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse som Uppsala universitet står bakom.
 

Inventeringen sker via en enkät 
Enkäten är öppen mellan 30 mars och 24 april.