Uppsala universitet har två övergripande nyhetsbrev, ett som riktar sig till personer utanför universitetet och ett som riktar sig internt till medarbetare. Det interna nyhetsbrevet Aktuellt för medarbetare/News for Staff är parallellspråkigt och skickas automatiskt till medarbetare via alla unika e-postadresser i katalogen.

Det externa nyhetsbrevet kommer ungefär en gång i månaden under terminstid och har fokus på forskning och samverkan. Det kan förstås också vara intressant för medarbetare.

Börja prenumerera

Det externa nyhetsbrevet måste man själv aktivt börja prenumerera på. Det görs i två språkversioner: svenska och engelska, man väljer själv version.

Förutom det externa nyhetsbrevet har Uppsala universitet också ett pappersmagasin som kommer en gång om året på svenska och engelska. Den senaste upplagan av magasinet kom från tryckpressarna i oktober 2022.