Folkhälsomyndighetens begränsning av antalet deltagare vid allmänna sammankomster är för närvarande 50 personer. Det ska vara vägledande för undervisning, examination och andra möten inom universitetet, enligt det senaste rektorsbeslutet.  Vid all verksamhet ska utglesning (social distansering) eftersträvas för att minska smittorisken av covid-19.

Det praktiska arbetet för att säkerställa distansering ligger på intendenturen vid varje campus. På Ekonomikum har intendent och intendentursamordnare Peter Götlind, skapat ett dokument med förhållningsregler och åtgärder, att kunna användas för samtliga campusområden. Rekommendationerna har utarbetats byggnads-, säkerhets- och kommunikationsavdelningen tillsammans.

Krävs ett stort jobb
 

– Vi har nyligen genomfört en skyddsrond med smittskydd i undervisnings- och studiesituationen som enda fokus. Vi intendenter måste göra det bästa vi kan i fråga om utglesning och göra det tydligt vad som gäller för att skapa en miljö som kan fungera om alla följer direktiven. Det är ett stort jobb som krävs och det är mycket som redan görs för att samordna vårt arbete mellan intendenturerna, säger han.

Det kommer många önskemål på åtgärder och flera av dessa ska man försöka uppfylla. En rekommendation att till exempel sätta upp golvmarkeringar för att påminna om att hålla avstånd, och sätta skyltar på dörrar för att tydliggöra in- respektive utgång, även till lärosalar om det är möjligt. Andra skyltar, såsom bordspratare med tydliga budskap om förhållningsregler kommer också att finnas på plats. 

Tält är en möjlighet
 

I lärosalar är antalet tillgängliga platser max 50, exklusive lärare, och avståndet mellan individer bör vara minst 1,5 meter. Något maxantal finns dock inte för läsplatser eller andra sittplatser i korridorer och matsalar, här räcker det med tillräckligt avstånd. Man rekommenderar intendenterna att se över alla tomma lokaler för att eventuellt använda som studieplatser och möjligheten att utöka antalet platser genom att sätta upp större tält, undersöker man för närvarande. Ventilationen för bättre luftomsättning ses också över.

Hur utlämning av passerkort bör ske diskuteras också och vid ett flertal områden kommer detta att ske utomhus och i tält om så krävs. Ett sätt att minska trängseln är ett system med kölappar och för närvarande pågår test på campus Blåsenhus av ett appbaserat system.

Mer specificerad information av ovan nämnda rekommendationer har skickats ut till intendenturerna vid universitetet – och på intendenternas gruppyta i medarbetarportalen finns även en mall för den särskilda skyddsrond som bör göras avseende detta.

Information kommer att gå ut till anställda och studenter via epost gällande hösten – men det går förstås också att kontakta sin intendent, för att få veta vad som gäller på just det campus där man arbetar.  Intendenturområden och intendenter vid Uppsala universitet.

Arbetet med åtgärder är dock inte helt lätt, då alla inte riktigt vill förstå vikten av att hålla distans. Peter Götlind skickar med ett foto som han nyligen tagit (med personernas medgivande) på en grupp studenter runt ett bord. Campus har utglesat genom att plocka bort varannan stol, vilket resulterat i att en student istället sitter ihopkrupen på bordet för att komma närmare sin studiekamrat…