Ekonomi är något vi alla berörs av. I Lars Magnussons bok Från landskapslagar till statsliberalism: det ekonomiska tänkandet i Sverige får läsaren veta hur det ekonomiska tänkandet såg ut och utvecklades i Sverige från medeltiden fram till 1800-talets mitt. Boken kom ut i september 2022 och författaren är professor i ekonomisk historia vid vårt universitet.

Och när vi är inne på tyngre ämnen… Elin Bjarnegård och Pär Zetterberg är redaktörer för boken Gender and Violence against Political Actors, en bok som gavs ut i maj 2023. Det har kommit allt fler vittnesmål från kvinnliga politiker som har utsatts för våld och personer som har utsatts för konfliktrelaterat sexualiserat våld och överlevt. I den här boken försöker författarna, som är många till antalet, förstå hur kön påverkar både fysiska och psykologiska former av våld och hur sexuellt våld drabbar både män och kvinnor. Elin Bjarnegård är lektor vid vår statsvetenskapliga institution samt gästforskare vid institutionen för freds- och konfliktforskning. Pär Zetterberg är docent vid statsvetenskapliga institutionen.

Enförälderfamiljer: om ensamstående föräldrar, singelföräldrar och soloföräldrar heter en annan bok som kom ut i maj 2023. Redaktörer för den är Helena Wahlström Henriksson, professor i genusvetenskap vid Uppsala universitet och Disa Bergnehr från Linnéuniversitetet. Boken ingår i forskningsprojektet "Ensamstående föräldrar i svenska medier". Syftet med boken är att synliggöra olika betydelser och nyanser, vanligheter och ovanligheter, värden och känslor kring erfarenheter av att vara ensamstående förälder. Författarna undersöker också skildringar av ensamstående föräldrars familjeliv i litteratur, film och andra medier, från 1930-talet fram till nutid. Bland de författare som medverkar märks från Uppsala universitet Margareta Fahlgren, professor emerita i litteraturvetenskap, Elina Nilsson från Centrum för genusvetenskap och Anna Williams från Litteraturvetenskapliga institutionen. 

”Navigare necesse est, vivere non est necesse” – "Att segla är nödvändigt, att leva är inte nödvändigt", sa Pompejus till de sjömän som under storm vägrade ge sig ut till sjöss med spannmål från Afrika till Rom i frakten. Om officerarna i den nya svenska skärgårdsflottan vågade sig ut i storm eller inte låter jag vara osagt. Lars Otto Berg, Esbjörn Larsson och Hans Norman har skrivit en bok med titeln Officerarna i svenska skärgårdsflottan 1756-1824. Boken, som även den kom ut i maj 2023, fokuserar på att presentera officerarna och deras familjeförhållanden, karriärer och kommenderingar samt de åtaganden de hade utanför sin tjänst. Esbjörn Larsson är professor i utbildningshistoria, Lars Otto Berg var fil.lic., doctor honoris causa och Hans Norman är professor emeritus i historia, samtliga vid Uppsala universitet.

Den här gången avslutar vi med trädgårdshistoria. I början av september 2023 kom boken Svensk trädgårdshistoria. 1800- och 1900-tal. Boken är den senaste delen i serien om Svensk trädgårdshistoria och har sex författare. En av dem är Inger Olausson, hortonom, hortikultur- och agrarhistoriker samt pedagogisk utvecklare vid Uppsala universitet. I den här delen av Svensk trädgårdshistoria framgår hur våra planteringar återspeglar sin tillkomsttid. Kanske ger den också ett hopp om att det kommer en vår.