En avstämning har gjorts under hösten med referensgrupper för kursadministratörer respektive studenter. Där framgick bland annat att studentingången fungerat över förväntan samt att studentservice centralt har fått en viss ökning av inkommande frågor. Studentservice har dock haft god hjälp av studentingången för att kunna bistå studenterna med svar.

Under hösten har arbetet med studentingången fortsatt med bland annat följande:

  • personligt schema för inloggade studenter 
  • utökade möjligheter att rikta information till studenter med studieort Visby samt antagna men inte registrerade
  • krismodul för att kunna visa akut/viktig information på samtliga sidor 
  • möjlighet för bl.a. kursadministratörer att se hur studentingången ser ut för inloggade studenter tillhörande en viss institution   
  • förtydligade ingångslänkar till andra tjänster och system 
  • vidareutveckling av användarstöd

Arbetet med den nya studentingången fortsätter fram till slutlevererans den 20 december. Kvar att leverera är:  

  • sökfunktion 
  • ytterligare personaliseringsmöjligheter, bl.a. för rikta information till studenter på fakultetsnivå, studenter som har uppehåll eller gjort avbrott i studierna samt förstagångsstudenter
  • förbättrad nyhets- och notifieringsfunktionalitet
  • slutgiltig acceptanstestning av plattformen sker under december

Ytterligare ett utbildningstillfälle för kursadministratörer kommer att ges den 6 december kl. 10.