Tora Holmberg, vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, är inte orolig. Det akademiska samtalet är högst levande och hon vill gärna bidra till det.

– Det är viktigare än någonsin att vara aktiv i det akademiska samtalet och debatten, både inom lärosätena och utanför. Och kan jag göra något för att ge det de bästa förutsättningar så vill jag göra det, säger Tora Holmberg.

Det är en viktig och intressant debatt om den akademiska friheten som förs, tycker hon. Och hon har själv skrivet ett antal artiklar i ämnet. I debatten hörs röster om att friheten är hotad inom lärosätena, att vissa ämnen undviks. Det riktas då och då kritik mot lärosätena för bristande stöd att hantera svåra situationer i undervisningen.

Tora Holmberg tror inte alls situationen är så illa som den ibland framställs, tvärtom är hennes bild att svåra ämnen diskuteras flitigt och med stort engagemang inom akademin. Inte minst i klassrummen, med studenterna. Det kan handla om allt från aborter, självmord eller sexualitet till rasism eller förintelsen.

– Det är jätteviktigt att studenterna får möta och brottas med svåra frågor under sin utbildning. Och det är inte alltid bekvämt utan kan vara jobbigt. Men det är en av de viktiga färdigheter man ska få med sig ut i arbetslivet från en akademisk utbildning, att kunna hantera komplexa frågor på ett klokt sätt, säger hon.

Här har förstås lärarna en nyckelroll. Tora Holmberg tror på att utbyta erfarenheter och som ett led i att stimulera ett bredare samtal lärare emellan introducerade hon för drygt ett år sen ett pedagogiskt seminarium med det syftet. Det blev väldigt lyckat och nästa var planerat till augusti, men blev framskjutet och skulle ha ägt rum nästa vecka.

– Vi har valt att skjuta fram det till efter årsskiftet, det har på ett olyckligt sätt uppfattats som ett svar på ett inslag som sändes nyligen i Kalla Fakta, vilket ju inte alls stämmer. Seminariet är mycket bredare tänkt och för att följa syftet blir det av lite längre fram. Och det kommer att följas av fler tillfällen, säger Tora Holmberg.