Uppsala universitet erbjuder individuellt stöd till chefer och prefekter genom HR-avdelningens chefsutvecklare, vilka även ger kollegialt stöd inom olika chefsgrupper och chefsseminarier via emötesverktyget Zoom.

Dessutom finns öppna chefsgrupper för samtal kollegor emellan under ledning av chefsutvecklare, där man kan dela med sig av sina erfarenheter.
Möjligheten till individuellt, externt stöd från företagshälsovården Previa, finns alltid.

När det gäller praktiska frågor och arbetsgivarfrågor finns redan ett antal frågor och svar samlat på medarbetarportalen. I första hand bör dock chefer och prefekter vända sig till den egna institutionens HR-generalist.

Läs mer om vilka seminarier på aktuella teman som universitetet erbjuder prefekter och chefer via Zoom.