Pandemin har förstås varit fruktansvärd på många sätt, inte minst för alla som varit sjuka, mått dåligt psykiskt och för dem som arbetar inom sjukvården.

Men på andra sätt kanske pandemin och kravet på distansering har inneburit oväntade möjligheter eller öppningar? En möjlighet till omstart eller tillfälle att ändra vanor och skapa nya rutiner.

Pandemilöften

För egen del har jag under pandemin kommit igång med träningen på ett bättre sätt än tidigare i livet. Och hittat tillbaka till fotograferingen som var ett stort intresse jag hade tidigare. Det är fantastiskt. Det är två saker som jag vill ta med mig nu när livet är på väg att återgå till ett mer normalt tillstånd efter pandemin. Löften till mig själv om förändrade vanor, som något slags variant på nyårslöften. Man kanske kan kalla det pandemilöften?

Precis som nyårslöften behöver ju också pandemilöften en plan för att bli verklighet, det händer inte av sig självt. Som det ser ut i skrivande stund är vi på väg eller är redan tillbaka på arbetsplatsen beroende på arbetsuppgifter och i det läget är det lätt att falla tillbaka i gamla hjulspår.

Hur behåller vi nya - bra vanor - och lämnar de sämre vanorna bakom oss?