Det är andra gången som Grants Day arrangeras vid universitetet, men första gången som evenemanget är på en universitetsövergripande nivå och forskare inom alla forskningsområden haft möjlighet att anmäla sig.

Dagen bestod av ett flertal programpunkter, bland annat information om forskningsfinansiärer och deras kommande utlysningar och om Research Professional, den utlysningsdatabas som universitetet prenumererar på.

Gergana Angelova Hamberg, forskningssekreterare på Vetenskapsrådet, var nöjd med dagens upplägg.

– Jag tycker att det är jättebra med en sådan här dag och att kunna få kontakt med forskare i god tid innan de börjar skriva sina ansökningar. Det höjer kvalitén på ansökningarna. Jag var med förra året när Grants Day var bara för Teknat och det här upplägget är mycket bättre. Nu får alla forskare tillgång till samma information och det är bra att forskarna kan få träffa flera finansiärer samma dag.

Forskarna fick också ta del av erfarenheter och lärdomar från när UU-forskaren Håvard Hegre, vid institutionen för freds-och konfliktforskning, och hans projektgrupp ansökte om forskningsmedel för projektet ViEWS. Det gavs också information om EU-finansiering och om karriärmöjligheter inom akademin. I pauserna mellan programpunkterna hade forskarna möjlighet att mingla med representanter från finansiärerna.

En av forskarna som anmält sig till dagen är Christiane Werner, doktorand vid Teologiska institutionen.

Vad tycker du om den här dagen?

– Det har varit en bra blandning av information. Jag kan själv inte söka pengar från alla finansiärer som är här idag men jag fick information om stiftelser som jag sedan tidigare inte visste om, vilket var jättebra. Det var också spännande att få höra om Research Professional, den visste jag inte heller om sedan tidigare.

– Jag ser fram emot punkten som handlar om EU-finansiering för det är mest relevant för mig. Det finns många möjligheter för finansiering men det är också stor konkurrens om pengarna. Det jag tar med mig från den här dagen är att det ändå är värt att försöka och att det finns goda möjligheter att få hjälp med sin ansökan.

Kommer du anmäla dig till nästa år?

– Ja, det tror jag. Då kommer jag förmodligen vara mera på att nätverka med andra.

 

FOTO 1:
Bildtext: Universitetshuset, sal X under en av programpunkterna för Grants Day. 

FOTO 2:
Bildtext: Gergana Angelova Hamberg, forskningssekreterare på Vetenskapsrådet.

FOTO 3:
Bildtext: Christiane Werner, doktorand vid Teologiska institutionen.