Det är dags att byta ut granpyramiderna i barockträdgården upp mot Uppsala slott. Flera av granarna är kraftigt skadade och de har vuxit sig för stora genom åren.

Granpyramiderna har varit en del av barockträdgården sedan den nuvarande utformningen på 1750-talet Ursprungligen var granpyramiderna tänkta att vara lägre och smalare än nuvarande granpyramider.

De senaste tio åren har granplantor stått på tillväxt för att nu till våren 2023 planteras i barockträdgården. De granar som ska planteras har gener från 1760-talet. De är samma genetiska material som de granar som grävs bort eftersom det finns ett historiskt värde att bevara granklonen som planterades på 1760-talet.

Samtidigt med granpyramiderna byts också knappt fyrahundra meter granhäckar i Botaniska trädgården.