Syftet med Charter and Code är att bidra till utvecklingen av en attraktiv, öppen och hållbar europeisk arbetsmarknad för forskare. Regelverket ska vidare utveckla ramvillkor som gör det möjligt att rekrytera och behålla framstående forskare i sammanhang som främjar resultat och produktivitet.

Uppsala universitet förbinder sig genom ansökan till ett omfattande utvecklingsarbete som kommer att utvärderas efter 24 månader i ett första steg, och sedan i cykler om 36 månader.

Som ett bevis på att ansökan beviljats av EU får Uppsala universitet rätt att använda den exklusiva kvalitetsstämpeln ”HR Excellence in research” i olika sammanhang, bland annat på den egna webbplatsen.

Urban Lindberg