"The Lab" kommer att placeras i Segerstedthuset på plan K1 bredvid växtväggen och pågå  under 24 timmar mellan 22 och 23 november, med start klockan 16.

Syftet med ”The Lab” är att synliggöra Uppsala universitets ingenjörsutbildningar. I denna glasbur kommer ingenjörsstudenter tillsammans med studenter från andra program, att få lösa uppgifter tillsammans, många med tekniska inslag och många med fokus på framtidens samhällsutmaningar.

– Vi vill visa att här på Uppsala universitet så lär sig studenterna att arbeta gränsöverskridande i sin utbildning – det gör våra studenter unika, säger Elin Eriksson, kommunikatör vid kansliet för teknik och naturvetenskap.

–  I arbetslivet är det jätteviktigt att som färdig ingenjör kunna samarbeta med exempelvis jurister eller samhällsplanerare, att helt enkelt kunna lösa problem tillsammans med andra yrkesgrupper. Det är något som krävs för att vi ska kunna lösa framtidens samhällsutmaningar.

Förutom de fem studenterna så kommer glasburen även att få besök från till exempel forskare eller musiker. Det som händer i glasburen kommer att livesändas för att under våren användas för att marknadsföra universitetets ingenjörsutbildningar. ”The Lab” är alltså ingen forskning utan en ren och skär rekryteringsaktivitet – om än lite annorlunda.