Vad värmer bättre än en kurs med planetens bästa för ögonen? Nu har du chansen att ge dig själv eller en vän en vidareutbildning som stödjer samhällets klimatomställning. Bland kurserna märks cirkulär ekonomi, batteriteknik och råvaror och sträcker sig från områden som teknik, naturvetenskap och datavetenskap till upphandlingsrätt och samhällsplanering.

– Öppen utbildning kan vara en viktig pusselbit för klimatomställningen och den kompetensbrist som samhället står inför, säger Lena Strålsjö, utbildningsledare och projektledare för samordningen av Öppet för klimatet.

Studera i egen takt

Samtliga utbildningar är tillgängliga för alla, kräver inga särskilda förkunskaper och är kostnadsfria. De flesta kurserna är så kallade MOOC:ar – Massive Open Online Courses – och ger inga högskolepoäng, men vissa kurser erbjuder intyg till de som blir godkända. Kurserna genomförs i egen takt, när och var deltagaren vill.