– Det är fortsatt viktigt skydda dem som är mest sårbara för sjukdomen och att alla som har möjlighet vaccinerar sig, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Smittspridningen av covid-19 har lett till hög sjukfrånvaro som riskerar att påverka samhällsviktiga funktioner. Men om vaccinationstäckningen fortsätter att öka, samtidigt som påverkan på samhällsviktiga funktioner och utvecklingen av sjukligheten av covid-19 inte väsentligt förändras, så kan ett flertal av åtgärderna avvecklas den 9 februari.

Läs hela pressmeddelandet på Folkhälsomyndighetens webbplats.