Genom Vinnovas satsning Validering för tillämpning – VFT – har vi medel som du kan söka för att testa och verifiera din idé i ett tidigt skede. Det görs i samråd med UU Innovations affärsrådgivare som tillsammans med dig lägger upp en plan för tillämpningen av din idé eller forskningsresultat utifrån vad just ditt projekt behöver.

Att verifiera en idé kan innebära att analysera intresse och behov på marknaden, analysera regulatoriska krav eller att ta fram en prototyp av en produkt. Andra aktiviteter som kan finansieras med VFT-medel är patentansökningar, resor för att möta samarbetspartners eller potentiella kunder och att bygga team runt idén.

– VFT är ett suveränt program för forskare och studenter som behöver medel för att ta sina idéer eller forskningsprojekt närmare kommersialisering eller annan samhällsnytta. Dessa medel möjliggör viktiga aktiviteter för att tidigt stärka bärkraften i idén - sådant som inte ryms inom traditionell forskningsfinansiering, säger Hillevi Englund, affärsrådgivare och VFT-ansvarig vid UU Innovation.

Bara under 2018 delade UU Innovation ut sammanlagt 2,6 miljoner kronor i form av VFT-medel till forskare och studenter som driver kommersialiseringsprojekt. Michael Nahashon är en av dem. Han utvecklar e-hälsolösningar för ökad livskvalitet hos patienter med kroniska sjukdomar och har startat bolaget MaishaBit för att ta sin produkt till marknaden.

–  Tack vare VFT-medel kunde MaishaBit AB utveckla och verifiera sin e-hälsoplattform som nu möjliggör marknadspenetrering både i Sverige och internationellt, säger Michael Nahashon.

Janneke Keemink är forskare vid institutionen för farmaci. Hon har utvecklat ett verktyg i labbmiljö som kan förutsäga hur läkemedel beter sig i våra tarmar och hur mycket av kemikalierna som når blodet. Med hjälp av modellen kan utvecklingen av nya läkemedel gå snabbare. Finansiering genom VFT har hjälpt hennes projekt framåt.

–  VFT-finansieringen hjälpte oss att börja undersöka den kommersiella potentialen i vår forskning genom att bidra till vår patentansökan. Dessutom har den hjälpt oss med avgörande steg för att starta vårt företag, säger Janneke Keemink.

Har du en idé som du skulle vilja ta ett steg till eller vill du bara veta mer? Kontakta: Hillevi Englund, affärsrådgivare på UU Innovation, hillevi.englund@uuinnovation.uu.se eller läs mer på vår hemsida: www.uuinnovation.uu.se

Sara Gredemark