Uppsala universitet följer UD:s avråden. I det senaste  rektorsbeslutet från universitetet, som gäller till och med den 7 juni 2020 och tills ett nytt beslut meddelas gäller följande:

  • Inga tjänsteresor utomlands tillåts så länge UD:s avrådan kvarstår.
  • Internationella konferenser och besök ställs in under motsvarande period.
  • Nationella konferenser och andra sammankomster bör i första hand ske digitalt.
  • Vid alla fysiska möten ska utglesning (social distansering) tillämpas och distansdeltagande möjliggöras.