AI4Research är ett femårigt projekt som har som uppdrag att förstärka, förnya och vidareutveckla forskningen inom artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML). Projektet erbjuder forskare medel för en sabbatsperiod på minst halvtid under maximalt ett år. AI4Research är till för hela universitetet och forskare från samtliga vetenskapsområden ska finnas inom miljön under hela projekttiden.

Tanken med projektet är att förena forskare på en gemensam plats, Carolina Rediviva, samtidigt som de tjänstgör på deltid på sina respektive institutioner. De förväntas skapa samarbetsytor, bygga nätverk och sprida idéer kring forskning och undervisning inom AI och ML. Forskarna uppmuntras också att ta med en yngre forskare från sin institution till projektet.

Av de 14 ansökningar som kom in beviljades 9 forskare medel:

 • Darek M Haftor, institutionen för informatik och media.
  • Yngre forskare: Sandra Bergman, institutionen för informatik och media.
 • Anders Isaksson, institutionen för medicinska vetenskaper.
 • Åsa Johansson, institutionen för immunologi, genetik och patologi.
 • Matteo Magnani, institutionen för informationsteknologi
 • Carl Nettelblad, institutionen för informationsteknologi.
 • Alexandra Segerberg, statsvetenskapliga institutionen.
 • Erik Zackrisson, institutionen för fysik och astronomi.
 • Ida-Maria Sintorn, institutionen för informationsteknologi.
 • Fiona Skerman, matematiska institutionen.