Alliansen avser att lägga en betydande del av budgeten på att främja nya initiativ inom framförallt utbildning men även på forskning och samverkansprojekt.

ENLIGHT öppnar utlysningar för bland annat tvärvetenskapliga utbildningsaktiviteter och samverkansnätverk. Studenter får fler möjligheter att engagera sig i hållbarhetsfrågor, globala frågor och aktuella samhällsförändringar.

– Resultatet stärker oss i ambitionen att fortsätta fördjupa och intensifiera samarbetet inom nätverket. ENLIGHT:s framgång bygger på engagemanget från studenter, personal, lärare och forskare vid alla tio lärosätena. Vi ser fram emot att ta nästa steg och utveckla ett öppet och inkluderande europeiskt universitet, säger rektor Anders Hagfeldt som också är ordförande för ENLIGHT:s högst beslutande organ.

ENLIGHT har arbetat utifrån fem teman – Hälsa och välmående, Klimat, Digitalisering, Energiomställning och Jämställdhet – men lägger i och med förlängningen till temat Kultur och kreativitet. Ytterligare en nyhet är att alliansen också välkomnar universitetet i Bern som en tionde partner.

– Vi är mycket glada att Europauniversitetet ENLIGHT får EU-kommissionens fortsatta förtroende att fördjupa samarbetet med våra partners i nätverket för att gemensamt med våra samhällen bygga nya interdisciplinära utbildningar för kommande studenter. Under de kommande fyra åren ser vi fram emot att skala upp verksamheten och nå ännu fler studenter, lärare, forskare och externa samarbetspartners, säger Mattias Martinsson, ställföreträdande vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.