ENLIGHT T&L Conference är en årlig europeisk konferens för innovativ pedagogik inom högre utbildning. I år fokuserar konferensen på begreppet "student empowerment". Vad ryms i detta begrepp – och hur kan stärkande av studenters förmågor, färdigheter och kapacitet utövas både i och utanför klassrummet?

Under tre dagar i Bordeaux erbjuds möjligheten att dela, diskutera och ta del av goda exempel på innovativ pedagogik från lärare, personal och studenter vid ENLIGHT-alliansens universitet i nio länder.

Deadline för ansökan är den 10 maj.

Mer information om konferensen, kontaktuppgifter och hur du ansöker om finansiering finns på ENLIGHTs hemsida.