Medarbetarpolicyn lyfter upp universitetets gemensamma värderingar i Mål och strategier genom att konkretisera och tydliggöra medarbetarnas ansvar, förhållningssätt och förväntade beteende gentemot varandra.

Syftet med medarbetarpolicyn är att främja god organisatorisk och social arbetsmiljö inom universitetet. Den vill vara förebyggande och normskapande men är inget rättsligt bindande regelverk.
 

– Att trivas på jobbet och ha en bra och kreativ arbetsmiljö är viktigt för oss alla och grundläggande för att utveckla vårt universitet. Jag hoppas att medarbetarpolicyn och tillhörande diskussionsunderlag ska stimulera till givande samtal inom universitetet, säger rektor Anders Hagfeldt.
 

Mats Larhed, som varit ordförande i styrgruppen för projektet, hoppas att medarbetapolicyn ska bidra till att utveckla en sund arbetsmiljö.

– För att skapa en bättre värld krävs det att vi arbetar tillsammans. Och för att kunna arbeta tillsammans krävs en god organisation och en sund arbetsmiljö. Medarbetarpolicyn är framtagen för att nå dessa mål, säger Mats Larhed, vicerektor för vetenskapsområde medicin och farmaci.

Medarbetapolicyn omfattar alla medarbetare, oavsett roll. Chefen är också medarbetare men har också ett särskilt ansvar för verksamhet och medarbetare.
 

Vill du diskutera metarbetarpolicyn på din avdelning eller institution?

Här finns stödmaterial för gruppdiskussioner och handledning för den som vill leda dessa gruppdiskussioner.