Sjukdomen bröt ut i sydöstra Guinea i början av 2014 och har spridit sig till flera regioner i landet samt till flertalet regioner i grannländerna Sierra Leone och Liberia. Utbrottet är nu det största, sett till antal fall, sedan viruset identifierades i mitten av sjuttiotalet. Det pågående utbrottet orsakas av en art av ebolaviruset, Ebola Zaire, som tidigare orsakat utbrott med hög dödlighet i bland annat Demokratiska republiken Kongo (f.d. Zaire).

Mellan människor sprids ebolavirus via kontakt med blod och andra kroppsvätskor från infekterade personer samt föremål som nyligen varit i kontakt med infekterade kroppsvätskor. Smittan sker i första hand vid vård och omhändertagande av sjuka personer, vilket medför att det framförallt är den sjukes familjemedlemmar och sjukhuspersonal som löper risk att smittas.

Risken att Sverige drabbas av spridning är dock mycket låg och smittrisken för resenärer är högst begränsad, men det är viktigt att ta del av UD:s reserekommendationer inför en resa till Västafrika.

Frågor och svar om ebolautbrottet i Västafrika 

UD:s reserekommendationer