Sofia Häggman, med ett förflutet vid institutionen för arkeologi och antik historia, är författaren bakom boken Mumier: fakta, forskning, fiktion som kom ut tidigare i år. Här berättar hon Egyptens mumiers hela historia, något som har fascinerat – och fascinerar – många i alla tider. Boken utgår från den senaste forskningen. Läsaren får också veta vad mumierna inspirerat till i populärkulturen.

Intresserad av fotografering? Då rekommenderar jag den hårda klappen Fotografihistorier: Fotografi och bildbruk i Sverige från 1839 till idag. Boken skildrar fotografin i Sverige från tidigt 1800-tal och in i vår egen tid. Sexton ämnesexperter, varav en är Solveig Jülich vid institutionen för idé- och lärdomshistoria, har samlats kring ämnet och bidragit till den här boken.

Jens Ergon vid institutionen för geovetenskaper gav för sex år sedan ut boken Omställningen: Tio år som kommer förändra världen. Som vetenskapsjournalist följde han klimatfrågan i över ett decennium. Har en omställning börjat? Blir vår framtid fylld av solenergi eller måste världen fortsätta att desperat försöka suga koldioxid ur atmosfären? Högaktuellt ämne 2022!

Anders Kaliff och Terje Østigård från institutionen för arkeologi och antik historia publicerade hösten 2021 studien Werewolves, Warriors and Winter Sacrifices. Boken handlar om Kiviksgraven och dess kopplingar till bland annat varulvar. Kiviksgraven är en av Skandinaviens största gravar från äldre bronsåldern.

Mellan 10 och 20 procent av barn i Sverige utvecklar övervikt eller obesitas (fetma). Detta kan få stor påverkan på deras hälsa. Paulina Nowicka, vid institutionen för kostvetenskap, gav våren 2022 boken Hälsovikt för ditt barn. Boken vänder sig till dig som har funderingar kring vikten hos ditt barn.

Extremväder och förstörda ekosystem. Vem är ansvarig för klimatkrisen? Är individuellt försumbara handlingar kollektivt meningsfulla? Vad är framtiden? Magnus Linton, med ett förflutet som skrivcoach vid Uppsala universitet, är redaktör för antologin Klimat och moral: nio tankar om hettan. Antologin kom ut hösten 2021. Bland de medverkande forskarna finns bland andra idéhistorikern Jenny Andersson, verksam vid Sciences Po i Paris och Uppsala universitet.

Dubbel utmaning? Läs en bok på norska – och träna på studentsången till nästa sommar. År 2018 gavs Odd Inge Skjæveslands bok Sangerprinsen ut. Boken handlar om den svensk-norske prinsen Gustaf, som bland annat skrev studentsången, uruppförd i Uppsala. Hösten 2022 besökte författaren Universitets- och studenthistoriska sällskapet och berättade om sin bok. Klarar du inte norskan? Var lugn. Sangerprinsen kommer på svenska. Det blir första boken i Universitets- och studenthistoriska sällskapets nya skriftserie.