Dan I Andersson har tillsammans med forskare vid Emory University i Atlanta beviljats medel för det interdisciplinära forskningsprogrammet Heteroresistance Interdisciplinary Research Unit i den riktade NIH-utlysningen ”Combating Antibiotic-Resistant Bacteria”.

Heteroresistens är en framväxande form av antibiotikaresistens. Heteroresistance Interdisciplinary Research Unit (HR-IRU) kommer att belysa de mekanismer som orsakar heteroresistens, dess dynamik och prevalens bland kliniska isolat, vilket leder till translationella interventioner för att förbättra människors hälsa. Forskningsprogrammet inkluderar olika projekt, varav Dan I Anderssons har ett och bidragsdelen till Dan uppgår till 2 025 000 dollar över fem år.

Kim Kultima är medsökande i ett projekt som tilldelats forskningsbidrag som fokuserar på att undersöka molekylära mekanismer vid svåra kroniska smärtor från nedre urinvägarna, s.k. Bladder Pain Syndrome (BPS).

Bladder Pain Syndrome drabbar oftast kvinnor i övre medelåldern och orsakerna till cystit och kronisk smärta från urinvägarna är oklara. Tillståndet är svårbehandlat och trots livsstilsanpassning, fysioterapi, läkemedelsbehandling samt i undantagsfall även kirurgisk behandling, upplever många patienter liten förbättring och rapporterar en starkt nedsatt livskvalitet.

I projektet, som leds av Pedro Vera vid Lexington Biomedical Research Institute, kommer forskarna att använda olika modellsystem, monoklonala antikroppar och andra tekniker för att undersöka vilken roll proteinerna MIF och HMGB1 har vid uppkomst av hyperalgesi (ökad smärtkänslighet) i nedre bäckenregionen. Projektet kommer att pågå under två år och bidragsdelen till Uppsala uppgår till 217 000 dollar.