– Veckans rapport visar på endast fem konstaterade fall bland studenter och fyra bland personalen. Detta ser vi, såklart, som mycket glädjande, säger Fredrik Blomqvist, universitetets säkerhetschef.

Läget gällande smittspridningen
 

Den 28 maj kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 952 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan höstterminens start (v. 37) 2020.

Av dessa är:

  • 738 studenter – en ökning med 5 fall
  • 15 doktorander – ingen ökning
  • 199 anställda – en ökning med 4 fall

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat. Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.

Fördelning på vetenskapsområden
 

De 738 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 295 (+3) konstaterade fall
  • Med/Farm – 309 (+2) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 134 (+/-0) konstaterade fall
     

Hantera konstaterad smitta inom utbildning
 

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.

Information som gäller internationella studenter och medarbetare
 

Internationella medarbetare och studenter som behöver testa sig för covid-19 kan inte boka tid via 1177. Denna grupp ska ringa 018-617 35 64 (Region Uppsala) och boka en tid. På Gotland (Region Gotland) är numret 0498-26 89 31.

Antalet fall i Region Uppsala och i Region Gotland
 

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under v.18 – 1197 st, v.19 – 788 st och v.20 – 487 st.
Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.18 – 108 st och v.19 – 96 st och v.20 – 69 st.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Antalet vaccinerade i Uppsala län
 

Den 27 maj hade 135 103 (+12 822) invånare fått sin första dos av vaccinet och 50 371 (+12 760) av dessa har också fått sin andra dos.

Antalet vaccinerade i Gotlands län


Den 26 maj hade 26 835 invånare fått vaccin och 8 300 är färdigvaccinerade.

Smittskyddslagen kräver:
 

Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.
 

Läs också rektorsbeslut gällande råd för att minska smittspridning.