De positiva signalerna kommer bland annat från regionens smittskyddsläkare Johan Nöjd och de bekräftas också av fallande siffror inom universitetet. 

– Som vi kan se via grafen ovan, så har vi haft sjunkande trend vad gäller antalet konstaterade fall bland våra medarbetare och studenter under vecka 18 och 19. Den trenden av fallande siffror verkar även bestå under innevarande vecka, säger Fredrik Blomqvist och tillägger:

– Men region Gotland befinner sig fortsatt i stabsläge, vilket indikerar att läget fortfarande är ansträngt inom Gotlands län. Däremot är det väldigt få fall som kan kopplas till anställda och studenter på Campus Gotland.

I veckan kom en förlängning av rektorsbeslutet om fortsatt distansundervisning och hemarbete som nu gäller från 1 juli till och med 29 augusti.
 

Läget gällande smittspridningen
 

Den 21 maj kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 943 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan höstterminens start (v. 37) 2020.

Av dessa är:

  • 733 studenter – en ökning med 28 fall
  • 15 doktorander – ingen ökning
  • 195 anställda – en ökning med 11 fall

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat. Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.
 

Fördelning på vetenskapsområden
 

De 733 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 292 (+13) konstaterade fall
  • Med/Farm – 307 (+9) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 134 (+6) konstaterade fall
     

Hantera konstaterad smitta inom utbildning
 

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.
 

Information som gäller internationella studenter och medarbetare
 

Internationella medarbetare och studenter som behöver testa sig för covid-19 kan inte boka tid via 1177. Denna grupp ska ringa 018-617 35 64 (Region Uppsala) och boka en tid. På Gotland (Region Gotland) är numret 0498-26 89 31.

 

Antalet fall i Region Uppsala och i Region Gotland
 

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under v.17 – 1359 st, v.18 – 1197 st och v.19 – 788 st.
Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.17 – 81 st, v.18 – 108 st och v.19 – 96 st.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Antalet vaccinerade i Uppsala län
 

Den 20 maj hade 122 281 (+20 878) invånare fått sin första dos av vaccinet och 37 611 (+8 190) av dessa har också fått sin andra dos.

Antalet vaccinerade i Gotlands län


Den 19 maj hade 31 536 invånare fått vaccin och 9 700 är färdigvaccinerade.
 

Smittskyddslagen kräver:
 

Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.
 

Läs också rektorsbeslut gällande råd för att minska smittspridning.