Dessa egenrapporter fördelas på 118 studenter och 80 anställda.

– Trots en hög siffra – universitetets högsta hittills, så följer det hur smittspridningen ser ut i samhället i övrigt, säger universitetets säkerhetschef Fredrik Blomqvist.

Universitetet fortsätter att följa regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för högre utbildning, som innebär att utbildning på plats är en prioriterad åtgärd.

Fokus gällande pandemin har skiftat från att i stort sett uteslutande handla om allvarlig sjukdom och belastningen på sjukvården till utmaningen att bemanna samhällsviktigverksamhet. Universitetets verksamhet utgör inte samhällsviktig verksamhet.

För detaljer kring vad som är samhällsviktig verksamhet, se information från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Utifrån nämnda utmaningar som gäller bemanning av samhällsviktig verksamhet, så kom Folkhälsomyndigheten den 20 januari med nya rekommendationer för vad som gäller vid karantän och testning.