Under föregående vecka rapporterar universitetet 34 konstaterade fall av covid-19, fördelat på 23 studenter och 11 anställda. Hittills denna vecka har man registrerat åtta konstaterande fall av covid-19.  Region Uppsala meddelar också fortsatt låg påverkan på länets hälso- och sjukvård med koppling till covid-19. 

Veckans vädjan från regionen är att man vid symtom, testar sig via ett PCR-test på någon av regionens teststationer. I de fall man använder sig av någon alternativ testmetod – och som visar att man är konstaterad smittad, så önskar regionen att man kompletterar detta test med ett nytt PCR-test på någon av regionens teststationer. 

Det handlar om att kunna smittspåra, vilket inte är möjligt om man använder sig av alternativa testmetoder.   

De som drabbas av covidsjukdom som kräver sjukhusvård är i princip uteslutande ej fullt vaccinerade individer. Regionen fortsätter därför att uppmana alla att ta sitt ansvar och gå till vaccinationscentralen för att ta sina sprutor och på så sätt få ett kvalificerat skydd mot covid-19.  

Läget gällande smittspridningen

Den 17 september kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 1052 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan förra höstterminens start (v. 37) 2020.

Av dessa är:

  • 804 studenter (+23)
  • 248 anställda (+11)

Från och med HT 2021 har statistiken för doktorandgruppen införlivats i statistiken för anställda.