• Återrapport gällande hantering av allmänna handlingar
  Information. Föredragande: Caroline Sjöberg
   
 • Strategisk kompetensförsörjning
  Beslut. Föredragande: ordföranden
   
 • Rapport från konsistoriets revisionsutskott
  Information. Föredragande: Gunnar Svedberg
   
 • Arbetsordning för konsistoriets revisionsutskott
  Beslut. Föredragande: Gunnar Svedberg
   
 • Internrevisionen: Revisionsplan för 2022
  Beslut. Föredragande: Sven Jungerhem
   
 • Internrevisionen: Riktlinjer för internrevisionen
  Beslut. Föredragande: Sven Jungerhem
   
 • Intern styrning och kontroll - slutrapport 2021
  Information. Föredragande: Caroline Sjöberg
   
 • Årsredovisning 2021
  Beslut. Föredragande: Daniel Gillberg, Hanna Mörtberg
   
 • Budgetunderlag 2023-2025
  Beslut. Föredragande: Daniel Gillberg, Hanna Mörtberg
   
 • Status som studentkår
  Beslut. Föredragande: Caroline Sjöberg
   
 • Presentation: vetenskapsområdet för medicin och farmaci
  Information. Föredragande: Mats Larhed