Branden misstänks ha startat i en kompressor i en frysbox. Som tur är spred sig inte branden till kringliggande rum.
Intendenturen på BMC arbetar just nu med att försöka finna andra rum där man kan ställa frysar samt finna tomma frysar för att evakuera material. Kontakt har även tagits med Akademiska Sjukhuset och SLU för eventuell hjälp.