Nuvarande avtal med resebyråtjänster går ut den 31 december 2023 och inför nästa upphandling av resebyråtjänster söker nu universitetsförvaltningen deltagare till en förstudie.

 

Deltagarna ska vara intresserade av och ha erfarenhet av tjänsteresor och kunna tillföra viktiga synpunkter inför upphandlingen. Deltagandet omfattar uppskattningsvis 10 timmar och kommer genomföras under november och december 2022 via digitala möten.

 

Deltagande i förstudien ska vara godkänt av prefekt eller motsvarande.