Förlängningen av rektorsbeslutet om fortsatt distansundervisning och hemarbete gäller från och med 1 juli till och med 29 augusti.

Två tillägg har tillkommit i detta nya beslut:

  • Minst två meters avstånd ska gälla mellan skrivande av skriftliga tentamina i tentamenssal
  • Nödvändiga smittsskyddsåtgärder ska vidtas i tentamenssal - särskilt vid in- och utpassering