UU Innovations mentorprogram riktar sig till forskare och doktorander på Uppsala universitet som vill utveckla en idé eller ett forskningsresultat mot bredare användning. Varje deltagare matchas med en handplockad mentor som är verksam utanför akademin. Mentorn delar med sig av sin kunskap och sina kontakter och blir ett extra bollplank i utvecklingen av din idé.

Målet är att deltagarna ska få nya perspektiv, kunskaper och ett bredare nätverk som sammantaget gör att de kommer snabbare framåt med sina nyttiggörandeprojekt. Det övergripande syftet är att mer kunskap och resultat från forskningen ska komma till användning och skapa nytta för fler människor.

För alla vetenskapsområden

UU Innovations mentorprogram är för tredjeårsdoktorander till professorer, inom alla vetenskapsområden. Programmet passar både dig som vill komma igång med att utveckla en idé från forskningen till en praktisk tillämpning och dig som kommit en bit på vägen med ditt nyttiggörandeprojekt.

Möts sex gånger från februari till november

Nästa programomgång startar i februari 2023 och avslutas i november. Under denna period träffar du din mentor vid minst sex tillfällen enligt en plan som ni själva kommer överens om. Parallellt får du coachning och stöd av UU Innovations rådgivare, exempelvis inom finansiering och immaterialrätt – ett stöd som löper på även efter mentorprogrammets avslut.