År 2023 finns följande anslag att söka:

  • Två Göran Gustafssons stora pris till yngre forskare vid Uppsala universitet inom vardera Teknisk fysik och Medicin (humanbiologi). Varje pris är på 3 miljoner kronor, fördelat på tre år.
  • Två Göran Gustafssons pris till yngre forskare vid Uppsala universitet inom vardera Teknisk fysik och Medicin (humanbiologi). Varje pris är ett engångsbelopp på en miljon kronor.

Priserna får användas relativt fritt för forskning men inte till egen lön.

Villkor

  • Du måste vara anställd minst till och med december 2023.
  • Du får inte vara äldre än 35 år 1 januari 2023. Om du har tagit ut föräldraledighet eller är legitimerad läkare kan gränsen justeras.
  • Du kan inte ansöka om du är forskarstuderande, postdoktorstipendiat eller tillfällig gästforskare.

Skicka din ansökan som en bifogad PDF-fil till info@gustafssonsstiftelse.se. Den måste ha inkommit till stiftelsen senast fredag 27 januari 2023 kl. 12.00.

Märk PDF-filen och ämnesraden i e-brevet med ditt namn och den avsedda priskategorin. Till exempel: "pris 2023 UU Medicin Pelle Nilzon".

Läs de fullständiga villkoren och ansök på Göran Gustafssons Stiftelser.