Din ansökan ska vara på högst fyra A4-sidor och ska innehålla

  • en kortfattad beskrivning av forskningsprojektet eller ändamålet för vilket medel söks
  • en detaljerad kostnadsplan
  • eventuella övriga finansieringskällor
  • en kort meritförteckning inklusive publikationslista.

Som yngre forskare ska du även bifoga ett intyg om tillgång till arbetsplats och basresurser. Om du är doktorand ska din huvudhandledare stå som sökande. Forskare som inte har läraranställning än är särskilt uppmuntrade att ansöka.

Ansök senast 6 april 2022 på: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/47881