– Det ska bli jätteroligt. Polletten har nog inte trillat ner än men det blir mer och mer verkligt nu när det är officiellt, säger Anna Sofia Hedberg. Det är ett roligt uppdrag och jag ser verkligen fram emot att bli kanslichef och känner ett stort engagemang för kansliet och dess plats i organisationen. Att bli chef för ett kansli med så kompetenta och fantastiska medarbetare är oerhört motiverande och avgörande för att jag vill ta mig an uppgiften.

Anna Sofia Hedberg är idag utbildningsledare på kansliet för humaniora och samhällsvetenskap och arbetar framför allt med historisk-filosofiska fakulteten.

Kugge i världsledande verksamhet

– Det känns jättespännande också förstås, säger Anna Sofia Hedberg eftertänksamt. Vi ska behålla det vi kan vara stolta över på kansliet, det finns till exempel en bra stämning och kultur. Samtidigt ska kansliet hänga med i svängarna på ett universitet som har ambitionen att vara världsledande. Hur kan kansliet avlasta vår kärnverksamhet utan att växa alltför mycket samtidigt som det blir mer och mer administrativa sysslor?

Hon har studerat, doktorerat, varit lektor och studierektor vid Uppsala universitet. Nu tar hon klivet till kanslichef och blir chef över sina tidigare kollegor efter åtta år som utbildningsledare.

– Det är förstås en utmaning och något jag måste ha en strategi för. Hittills har jag haft fyrtio nära kollegor, nu behöver jag skaffa andra nätverk. Men jag drar mig inte för att ta hjälp och stöd och det finns ju olika specialister och funktioner att ta stöd mot.

Återkommit efter sjukdom

För ett par år sedan var Anna Sofia Hedberg sjukskriven en längre tid men är nu tillbaka på full fart.

– Som man säger, det som inte dödar en stärker en. När jag började arbeta igen efter behandling för bröstcancer var det riktigt tungt. Jag tänkte att "Jaha, det var så här det blev, jag orkar knappt av att tänka." Men jag kom igenom det och idag känner jag att jag fått tillbaka full arbetskapacitet, säger hon leende.

Efter sommaren 2023 har hon delvis haft lite andra arbetsuppgifter och arbetat mer med områdesövergripande frågor på kansliet och därmed arbetat närmare vicerektor Tora Holmberg.

– Min nya roll innebär att jag behöver skapa mig en annan bild av kansliet och vetenskapsområdet. Det har varit vältajmat att jag fått arbeta närmare områdesledningen nu under hösten, samarbetet med vicerektor och dekanerna är centralt för kanslichefen.

Hon ser fram emot möjligheten att få arbeta mer med de andra två kanslierna och vetenskapsområdena.

– Jag tycker det är viktigt att vi ser oss som ett universitet och delar av samma maskineri.

Blick för relationer

Anna Sofia Hedberg beskriver sig själv som en person med intresse och blick för människor och relationer.

– Jag tror att jag har lätt för att se potentialen i olika människor och vill göra de delaktiga. Det tror jag är en förmåga som passar bra i det här sammanhanget. En bra ledare ska göra medarbetarna delaktiga, sedda och lyssnade på, samtidigt som man anger en tydlig riktning. Som kanslichef ska jag kunna sålla och hjälpa medarbetarna att prioritera samtidigt som jag ska fördela ansvar och ge förtroende. Kanslichefen ska inte peta i allt.

Behålla kontakt med verksamheten

Kontakten med kärnverksamheten är central för Anna Sofia Hedberg, hon återkommer till det flera gånger.

– Jag hoppas jag kan ha fortsatt tät kontakt med verksamheten, jag vill aldrig glömma hur det är att arbeta på institution. Hela vårt existensberättigande bygger ju på kärnverksamheten.