Syftet med South Africa– Sweden University Forum (SASUF) är att stimulera och initiera tvärvetenskapligt samarbete på både individ- och institutionsnivå för att stärka banden inom forskning, utbildning och innovation mellan Sverige och Sydafrika.

I årets konferens 19-23 september 2022 ligger fokus på följande hållbarhetsmål från FN respektive Agenda 2030:

  • klimatförändring
  • utbildning
  • hälsa
  • social transformation
  • hållbar urbanisering
  • digital teknik.

Anmälan till konferensen senast den 16 september 2022.